loader
Foto

NAGPUR : कोरोना विषाणू संदर्भ माहिती

nagpur : कोरोना विषाणू संदर्भ:: माहिती : 24/3/20
1. दैनिक संशयित:36
एकूण संशयित: 406
2. सध्या भरती असलेल्या व्यक्ती: 7 ( 4 in gmc & 3 in IGMC)
एकूण भरती केलेल्या व्यक्ती: 194
3. दैनिक तपासणी नमुने: 26
एकूण तपासणी केलेले नमुने: 202
4. पॉझिटिव्ह नमुने: 4
5. पाठपुरावा सुरु असलेल्या एकूण व्यक्ती: 744 (Home Quarantined)
14 दिवस पाठपुरावा केलेल्या व्यक्ती : 39
6. आज विमानतळावर स्क्रीनिंग केलेले प्रवासी: 0
एकूण विमानतळावर स्क्रीनिंग केलेले प्रवासी: 1123
7. आज अलगीकरण केलेले प्रवासी: 5 (4 from domestic flights & 1 self)
8. IGGMC येथे भरतीकरिता पाठविलेले प्रवासी: 0
9. GMC येथे भरतीकरिता पाठविलेले प्रवासी: 0
10. आज अलगीकरण कक्षातून घरी पाठविलेले प्रवासी: 14
11.  सध्या अलगीकरण कक्षात असलेले प्रवासी: 150

Recent Posts